BELGIJA: Katoličko sveučilište


Prošle jeseni ponovno je otvoreno katoličko sveučilište u Louvainu, što ga je bila njemačka vojska godine 1914. popalila i porušila. Sveučilište broji već sada 4000 slušatelja. Nova knjižnica nalazi se u novoj zgradi, što je podignuta darovima Amerikanaca. Dosada dobilo je sveučilište na poklon 245.000 knjiga i 40.000 raznih disertacija i brošura. Sama Engleska poklonila je 50.000 brižno izabranih knjiga. I Japan je doprinio tako dragocjenih knjiga iz japanske književnosti, da je sada louvainska knjižnica najbogatija u pogledu japanske literature.

Nedjelja 1925. /br. 2. /str. 4