Besplatno dijeljenje „Nedjelje“


U Božjem djelovanju ne divimo se samo pravednosti njegovoj, ne­go i njegovu milosrđu. Zato je po­trebno, da se te kreposti združe i u našem djelovanju.

Pravednost traži, da onaj, koji kakav list na­ruči, mora da taj list i plati, jer list inače ne bi mogao izlaziti. Ali milosrđe nuka imovitije, da pri­skoče u pomoć siromašnijima, te im omoguće držanje i čitanje dob­rog katoličkog lista. Nema u da­našnje dane plemenitije milostinje od ove.

»Nedjelja« radi kao izvrstan savremeni misijonar za katoličku vjeru i krepostan život. Pa se eto u nas sabralo nešto novaca u svr­hu, da se naruči više primjeraka »Nedjelje«, što će se na vratima crkve sv. Franje na obali u Splitu dijeliti besplatno onima, koji bi je želili uzeti, a ne mogu je sami na­baviti. Za sad smo naručili 200 ko­mada svakoga broja »Nedjelje«.

To je početak. Pouzdano se pak nadamo, da će Gospodin Bog po­taknuti srca splitskih katolika, pa da obilno podupru ovaj započeti misijonski rad. Za tu je svrhu u spomenutoj crkvi postavljena po­sebna kutija za sabiranje milodara za katoličku štampu. Dat će Bog, pa će ovaj pothvat izrasti u jako stablo za procvat vjere i ću­doređa putem katoličke štampe.

Prečasni biskupski Ordinarijat odobrio je i preporučio ovu zami­sao, te odredio posebnoga upravi­telja, koji će voditi ovu akciju.

Tako nam javlja naš izvjestitelj iz Splita. Uredništvo »Nedjelje« od srca zahvaljuje pokretačima ove akcije u Splitu, a napose presvj. gosp. biskupu dru K. Bonefačiću na moralnoj pomoći, što su je ti­me ukazali našoj »Nedjelji«. Ka­mo sreće, kad bi se u ovaj splitski primjer ugledali katolici ostalih gradova! Kako bi onda porastao apostolat katoličke štampe, utja­caj njezin na kršćanski obiteljski život!

Sva budućnost našega, naroda ovisi o tom, ako budu katolici svijesni, ponosni i praktični katolici. A oni to neće postati bez jako, dobro proširene i mnogo čitane katoličke štampe.

Nedjelja 1924., br. 1/ str. 3