Čehoslovačka

Bezbožna i nemoralna zakonska osnova


Čehoslovačkom parlamentu predložena je zakonska osnova, po kojoj se dozvoljava otjerivanje ploda djevojkama ispod l6 godina, ako su bile silovane. Jednako bi, se imalo dozvoliti otjerivanje ploda majkama u slučaju, ako bi prijetila djetetu kakva bolest, ili ako je majka vrlo siromašna i ima već troje djece. Ovaka bestidna i protunaravna zakonska osnova nije se čula još ni u jednom parlamentu u svijetu. Bilo je pridržano češkim husitima i framasonima, da pokušaju uzakoniti ubijanje djece u materinoj utrobi.

Nedjelja 1923. /br. 22 /str. 4