Olovo

Blagoslov temeljnog kamena Gospine crkve


Kao što svake godine, tako je i ove na 15. kolovoza pohrlilo mno­štvo pobožnih vjernika iz sve Sred­nje Bosne, da pohodi posvećeno mjesto Gospe olovske. Ko na raz­valinama Jeruzalema izgledale su te mnogobrojne povorke, što obi­laze u procesijama, što krvare na golim koljenima preko starodrev­nog kamenja temelja bivše crkve Gospine, razorene još pred 250 go­dina. Ove godine doživješe veliko veselje i iznenađenje, kad bi po­stavljen temeljni kamen za grad­nju nove crkve na istom starom mjestu, malo uzvišenu iznad mje­sta Olovo, pod vrletnim pećinama. Hvala zauzetom odboru za grad­nju i vrijednoj mjesnoj obitelji Rudeljića, poče se eto ispunjavati želja i uzdisanje svakog pobožnog Gospina hodočasnika. Blagoslov je obavio dekan i gvardijan preč. Anđeo Anđelović uz asisten­ciju mjesnog vijačkog župnika fra Joze Filipovića, i uz to izrekao va­trenu besjedu, koja je ganula i oduševila narod, te za nekoliko mi­nuta pade na temeljni kamen pre­ko 20.000 dinara za pripomoć grad­nje. Kamen je uzet iz starog teme­lja i unutra je metnuta spomenica glavnim pokretačima ove svima drage zamisli. Olovski su katolici izselili još za turskih progona, zato se za povratak Gospe olovske ne­ma tko pobrinuti, ako to ne pre­uzmu svi njezini štovatelji iz oko­line i daljine, te je stoga i zaklju­čeno, da se povede jedna općenita akcija po hrvatskim krajevima za sakupljanje milodara, koja će ja­mačno brzo uroditi plodom.

Nedjelja 1924./ br. 35/ str. 4