Gornja Zenica

Crkva sv. Josipa


Župska crkva u Gornjoj Zenici, posve­ćena sv. Josipu, uređuje se lagano, ali solidno. Ovih dana završena je slikarska dekoracija ponutrice ili, točnije, crkva nije dekorirana nego oslikana lijepim um­jetničkim slikama u beuronskom stilu. Sli­ke su izvedene na prostranim poljima cr­kvenog zida između pojedinih prozora, s jednu i drugu stranu crkve, a prikazuju tajne i događaje iz života Isusova. Obra­đeni su ovi motivi: Blagovijest, Rođenje Isusovo, Isus — Dobri Pastir, Isus oživljuje Jairovu kćer (Isus čudotvorac), Isus na križu, Uskrsnuće, Žene na grobu us­krsnulog Spasitelja. U polukružnom polju iznad triumfalnog luka prikazan je sv. Jo­sip, zaštitnik crkve, kako usred polja lji­ljana, iz ruku Malog Isusa prima kitu dje­vičanskog cvijeća. Simbolika je slike jasna. Na krovu pod svodom, nalazi se opet pri­zor, kako prorok Natan kori Davida radi njegova grijeha prema Uriji. Podno slom­ljenog Davida šuti njegova harfa, simbol sv. glazbe i pjesme. To bi bile slike koje su sve, osim one, koja prikazuje sv. Jo­sipa, izrađene prema klasičnim beuronskim uzorcima. A može se mirne duše reći, da je reprodukcija uzoraka uspjela. Jedino će još trebati dotjerati sliku iznad triumfalnog luka, gdje bi trebalo s više pomnje označiti sv. Josipa, središnju ličnost sku­pine. Sve su slike smještene u prekrasan dekorativni okvir, koji je izradio slikar g. Josip Podolski, dok su same slike za­jednički izradili g. Podolski i g. Gruber, akademski slikar iz Slav. Broda.

Međutim, crkva još nije gotova, iako se g. župnik nada, da će je do slijedećeg proljeća potpuno dovršiti iznutra i izvana. Crkva će se, valjda još ovoga ljeta, ožbukati »terra nuovom« s čitave vanjske stra­ne, a iznutra bi trebalo postaviti još tri kamena oltara, klupe i krstionicu. Župnik, Vlč. g.Milivoj Čekada, koji se je s neobič­nom ustrajnošću dao na taj posao, nada se, da će, uz pomoć Božju, do određenog roka dovršiti svoje planove. To će dakako ovisiti i o darovima i njegovih župljana, a i ostalih ljudi dobre volje. Računa se, da će svi radovi oko restauracije i dovršenja crkve stajati 800.000 Din. Eventualni pri­lozi neka se pošalju na adresu: Rkt. žup­ski ured sv. Josipa, Gornja Zenica, z. p. Zenica.

Katolički tjednik 1940/ br. 33/ str. 4