Dan jednog misijonara


Hora je došla, pokret se nije dao više ustaviti. Ali koji teški posao! Svako jutro u 4 sata Crnci se sakupljaju u Port-Louis, da mole i da prisustvuju sv. misi. Na večer u 7 sati ponovno se sakupljaju, da uče vjeronauk i primaju poduke. Dolaze pjevajući pjesme, sprovode krepostan život, i osjećaju se popravljenim. O. Laval pak i sam bo­ravi u crkvi do devet sati u jutro. Zatim do tri sata popodne prima posjetnike u jednom paviljonu biskupskog stana, koji je za njega bio pridržan. Iza kako bi obavio svoje privatne vježbe, vraća se opet u katedralu na sastanak u sedam sati na večer, da vrši svoju službu, koja je trajala oko dva sata.

Nedjelja 1923. /br. 29 /str. 3