Bjelovar

Gradnja franjevačkog samostana


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U Bjelovaru imao bi se na Tijelovo, 20. lipnja o. g., održati veći Euharistijski kon­gres za sve susjedne dekanije zagrebačke nadbiskupije. Već je izabran pripravni od­bor između predstavnika katoličkih organizacija, na čelu sa Slavoljubom Kolesarićem. Na Kongresu će se održati i zbor križarske omladine iz čitave Podravine. Kongresu će prisustvovati i nadbiskup-koadjutor Dr. Stepinac, koji će na 19. VI. imati u Bjelovaru krizmu.

Gradsko poglavarstvo usvojilo je molbu franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba, pa je odstupilo franjevcima besplatno zemljište za gradnju crkve i sa­mostana. Po ugovoru ima se samostan iz­graditi u roku od 2 godine, a crkva u roku od 5 godina.

Katolički tjednik 1935. / br. 14 / str. 5