Gradnja katoličke crkvice u diaspori


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Gračanica, 24. svibnja.

Već dugi niz godina željni smo građani rimo-katoličke vjeroispovijesti u Grača­nici sv. Mise. Istina k nama su dolazili svećenici služiti sv. Misu, no to je bilo vrlo rijetko, većinom na velike blagdane. Najglavniji uzrok tome je bio, što nismo imali crkve, pa se je sv. Misa morala slu­žiti na raznim mjestima. Da bi mogli češće slušati sv. Misu, odlučismo se, da sagradimo kapelicu. Ovaj korak u današ­nje vrijeme bijaše vrlo težak, a k tome i okolnosti, da u našem kotaru imade svega samo oko 60 obitelji rimo i grko- katoličke vjeroispovijesti, većinom siro­mašnih. No nadajući se u Božju pomoć uložismo sve sile, žrtvovasmo što nam je bilo moguće, obraćasmo se na građane ostalih vjeroispovijesti i neke dobrotvore sa strane. Lijep ih se broj odazvao na­šem pozivu i pomogoše nam svojim do­prinosima.

No sve naše žrtve ne bijahu dostatne, da se ovo Bogu ugodno djelo kraju pri­vede i mi moradosmo pozajmiti stanovitu svotu u banci. Kapelicu svršismo i dne 10. juna o. g. biti će svečano blagoslov­ljena. Čekajući taj sretni dan mori nas briga, na koji način da otplatimo dug, jer su naše sile već iscrpljene. Stoga odlučismo obratiti se svim dobrim katolicima, a osobito čitaocima »Nedjelje«, da nas svojim prilozima pripomognu.

Svim onim, koji će nas sada pomoći, kao i onima, koji to dosada učiniše, že­limo, da im Svevišnji naplati.

Pozivamo također ovim sve bližnje, da izvole prisustvovati blagoslovu naše ka­pelice.

Priloge prima: rim.-kat. crkvena opći­na u Gračanici.

Predsjednik:                     Tajnik:

A. Đebić.              Đ. Jakčin.