Grupa mučenika


Katolicki tjednik god. 1928./ br. 29/ str. 5

Katolicki tjednik god. 1928./ br. 29/ str. 5

 1. David Reldan, predsjednik ka­toličkog omladinskog društva u Chalchiluitesu.
 2. Salvator Lara, tajnik Narod­nog Saveza za vjersku slobodu u Chalchihuitesu.
 3. Emanuel Morales, vođa sindi­kata katoličkih radnika i predsje­dnik Narodnog Saveza za vjersku slobodu.

(Ova su trojica ustrijeljeni zajed­no sa svojim duhovnikom don Luigi Batisom, jer su bili oklevetani, da topože spremaju tajni napad na vladu.)

 1. Garzia Tarfan, trgovac. Ustri­jelili ¡su ga zato, jer je na svoj pro­zor metnuo plakat, koji je svrša­vao sa riječima: »Samo Bog ne u- mire i neće nikad umrijeti. Krist pobjeđuje , Krist kralj uje, Krist vlada«.
 2. Joachim Silva, uzorni mladić,strijeljan je zajedno sa drugom Melgarejom.
 3. J. V. Gallardo.
 4. Rajmond Vargas Gonzalez.
 5. O. Pro D. I.
 6. Anaklet Gonzalez Florez, odvjetnik i vrli katolik, okružni pred­sjednik u Guadalajari.
 7. Emannel Melgareja, mladić od 17 godina, ustrijeljen zajedno sa drugom Joachimom Silvom, radi toga, jer je radio u katoličkom društvenom životu.
 8. Salvador i Ezekieh Huerta iz Guadalajare. Ustrijelili su ih zato, jer nijesu htjeli odati, gdje se nala­zi njihov brat svećenik.
 9. Emannel Bonilla, predsjednik kat. orni. društva u Tlalpamu. Njega su za porugu muci Isusa Krista raspeli na Veliki Petak u podne, a umro u 3 sata iza podne.

god. 1928./ br. 29/ str. 5