Iz katoličkih misija

Indijanci u Sjevernoj Americi


Prema zadnjem popisu pučanstva ima u Sjedinjenim državama Sjeverne Amerike 336.000 Indijanaca, a to znači porast od 135.000 u zadnjih 10 godina. Ti se Indijanci dijele u 6 plemena, a ova opet u 36 raznih plemenskih skupina, koje se među sobom razlikuju po jeziku, i običajima. Glavni misijonari među njima jesu franjevci i isusovci. Godine 1923. djelovalo je u misijama među Indijancima 40 franjevaca i 30 isusovaca. Za duhovnu pastvu brinu se i svjetovni svećenici, koji se nalaze blizu indijanskih naselja.

Među Indijancima u Kanadi povjereno je dušobrižništvo oblatima Marije Imakulate. Kapucini djeluju među indijanskim plemenom Mik-mak, što živi na istočnim obalama Kanade. Ono je prvo između svih indijanskih plemena prigrlilo kršćanstvo, i pokraj svih progonstava i ugnjetavanja ostalo mu je vjerno do dana današnjega.

Katolički Tjednik 1926. / br. 36 / str. 5