Sjeverna Amerika

Isusovac drži predavanja protestantskim pastorima


Neobičan prizor pružao se ovih dana u Walthamu: Isusovac p. Devlin, koji je inače rektor isusovačkoga zavoda u Bostonu, održao je niz predavanja pedesetorici protestantskih pastora na njihovu vlastitu zamolbu. Predavao je o tomu, kako se u Družbi Isusovoj pripravljaju bogoslovi za svećeničko zvanje. Pastori su slušali predavanja s najvećim zanimanjem, stavljali na predavača mnoge upite i iskreno mu odobravali. Ovo je prvi slučaj, da jedan katolički svećenik drži pouku protestantskim pastorima na njihov vlastiti poziv.

Nedjelja 1924. / br. 33 / str. 4