Zagreb

Iz nadbiskupske gimnazije


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Nadbiskupska velika gimnazija u Zagrebu, koja je za sada smješ­tena u staroj sjemenišnoj zgradi, završila je 13. lipnja ovu školsku godinu. Na gimnaziji je poučavalo 25 nastavnika, među njima 7 sve­ćenika. U svih 8 razreda bilo je na kraju školske godine 236 đaka, od kojih su 82 svršila s odlikom, 124 s dobrim uspjehom, 11 s dovoljnim uspjehom, a samo je 1 propao. Ma­turu je polagalo 15 učenika, od ko­jih su trojica položila ispit s odli­kom, devetorica sa dobrim, a tro­jica s dovoljnim uspjehom. Maturi je predsjedao upravitelj prosvjet­nog odjeljenja, bivši direktor mostarske gimnazije g. Bartol Inhof. Od maturanata prijavila su se trinaestorica u bogosloviju.

Katolički tjednik 1926. / br. 31 / str. 5