Junaštvo splitskih orjunaša


Kad je splitski kaptolski vikar, preč. kanonik Grgić 28. rujna pošao u katedralu, da predvede kaptol i svećenstvo pred novoga biskupa, koji je dolazio parobrodom iz Šibenika u Split., napao ga je u Rimskoj ulici neki orjunaš Radan i zamazao ga jajima Na policiji je izjavio napadač, da mu je bila s izvjesne strane obećana dobra nagrada za taj napadaj proti kanoniku Grgiću, koji da spada među »protudržavne elemente«. Splitsko je građanstvo do skrajnosti ogorčeno radi ovoga bezočnoga napadaja na obljubljenog i plemenitog svećenika. Kad li će državna vlast učiniti kraj toj bjesomučnoj orjunaškoj razbojničkoj bandi?

Nedjelja 1923. /br. 42. /str. 6