Čehoslovačka

Kako je razdijeljena državna subvencija


Državna subvencija pojedinim konfesijama u Čehoslovačkoj nije podjednako razdijeljena; katolička je crkva prema broju svojih vjernika vidno zapostavljena. Katolička crkva na 11,500.000 vjernika dobiva 6 milijuna čhsl. kruna subvencije; na svakog vjernika otpada dakle pola krune. U isto vrijeme u Čehoslovačkoj narodnoj crkvi, koja broji 666.000 vjernika, otpada na glavu 7 čk. državne subvencije, ukupno 4,050.000 čk, u evangeličkoj crkvi s 234.000 vjernika 10 čk. po glavi (ukupno 2,740.000 čk.), u »crkvi češke braće« 15 čk po glavi.

Katolički Tjednik 1931. / br. 37 / str. 3