Katolici u izborima za državni sabor


U Holandiji ima katolika po prilici jedna trećina od ukupnoga pučanstva. Ipak je katolička stranka u prošlim izborima za državni sabor izišla kao najjača stranka. Za katoličke kandidate glasovalo je 874.644 izbornika, pa je katolička stranka dobila od 100 svih zastupnika njih 32. Katolicima su se pridružile također stranke vjernih protestanata, tako da imadu sada udruženi kršćani 60 zastupnika, a njihovi protivnici: liberalci, socijalisti i komunisti samo 40. I vlada je sastavljena od samih katolika i umjerenih protestanata.

Nedjelja 1922. /br. 39. /str. 6