Francuska

Katoličke škole u Turskoj


Poznato je, da su uslijed najnovijeg zakona turske nar. skupštine u Angori zabranjene sve strane škole, što ih podržavaju crkveni redovi. Time su u prvom redu pogođene mnogobrojne francuske katoličke škole. Od ovih se škola tražilo, ako hoće da nastave svoj rad, neka skinu sve vjerske znakove sa svojih zgrada i iz školskih soba. U prvom redu morale bi katoličke škole dakako da uklone iz škola propelo. Tome su se francuski katolički redovnici oprli, i škole su bile zatvorene. Francuska vlada, kojoj je poznato, da ima Francuska zahvaliti svoj ugled na Istoku ponajviše katoličkim prosvjetnim zavodima, povela je pregovore sa turskom vladom, i sada je turska vlada dopustila otvorenje francuskih katoličkih škola. Katolički redovi, koji podržavaju te škole, pristali su na mnoge nepovoljne odredbe turskoga zakona, ali na jedan zahtjev ipak nijedan katolički zavod nije pristao: da ukloni iz zavoda raspelo. Turska je vlada sa svoje strane u tom pogledu također popustila, i škole će se otvoriti. Ali sveto raspelo ostat će na svojem mjestu.

Nedjelja 1924. / br. 39 / str. 4