Katolički biskup u Moskvi


Poznati učenjak i stručnjak u pitanjima istočnih Crkava, te predsjednik papinskog zavoda za istočne nauke u Rimu, isusovac P. Mihael d’ Herbigny, opet se čisto iznenada pojavio u Moskvi. Ali ovaj put ne više kao prosti redovnik, već kao — posvećeni bi­skup. Katolička javnost nije ni znala, da je sv. Otac Pijo XI. po­svetio toga neumornog radnika za zbliženje zapadne i istočne Cr­kve za biskupa, pa ga opet poslao u Rusiju, da kao biskup obađe ta­mošnje katoličke crkvene općine i da im dijeli vjersku utjehu. Na Veliku Gospojinu 15. kolovoza služio je novi biskup u katoličkoj crkvi sv. Ljudevita u Moskvi sve­čanu pontifikalnu službu Božju, i katolici su nagrnuli u crkvu, da prvi put nakon toliko godina pribivaju biskupskoj misi. Službi Božjoj prisustovali su također francuski i talijanski diplomatski zastupnici. Kroz čitavu sedmicu iza Velike Gospojine biskup Her­bigny služio je svaki dan tihu sv. misu, i katolički vjernici dolazili su u velikom broju, pa mu dono­sili krunice, medaljice, križiće i djecu da ih blagoslovi. Dne 22. ko­lovoza imao je biskup svečanu misu u poljačkoj crkvi u Moskvi, i crkva je bila opet dupkom puna. Sutradan 23. kolovoza biskup je dijelio sv. krizmu mnogobrojnim odraslim katolicima i njihovoj djeci. Velika je svečanost bila opet 29. kolovoza u francuskoj župskoj crkvi sv. Ljudevita. Ru­ski su katolici neiskazano zahval­ni sv. Ocu, što im je upriličio to veselje i utjehu, poslavši im bi­skupa u osobi P. Herbigny-a.

Katolički Tjednik 1926. / br. 38 / str. 5