Brčko

Katolički Dan


Katolički Dan u Brčkom, što se održao u nedjelju dne 22. lipnja, uspio je nada sve sjajno. Sva je katolička Posavina sudjelovala kod ove divne manifestacije za Euharistijskog Isusa i za katolička načela. Slavlje je naročito uzveličala prisutnost Vrhbosanskog metropolite preuzv. g. dra I. Šarića i biskupa bosansko-srijemskog presvj. gosp. Msgr. Akšamovića. Opširno izvješće priopćit ćemo u narednom broju.

Nedjelja 1927. / br. 27 / str. 2