Katolički pokret u Dalmaciji


Piše: Joso Felicinović

Kao što po cijeloj Evropi, tako se i kod nas dijele duhovi za Krista i protiv Krista, za Rim i protiv Rima. Slobodni zidari i njihovi učenici, bezvjerci i liberalci već od više decenija nastoje da iščupaju iz srca našega naroda ono, što mu je najsvetije: svetu vjeru Kristovu. Proti ovom paklenom radu pošao je naš veliki blagopokojni biskup dr. Mahnić da razbistri pojmove, da razdijeli duhove, pa da znamo, tko je uz katoličku Crkvu i tko nije. Zato je organizovao katolički pokret, kojemu je svrha, da obnovi u Kristu sve: duše pojedinaca, djece, mladeži, odraslih, pa onda našu književnost, štampu, umjetnost: u kratko, cijeli naš javni život.

Kao što svim ustanovama, tako i našima rat je u mnogočem naškodio. Prilike su se promijenile tako, da je svagdje stupila borba za opstanak na prvo mjesto. Kod drugih otupila je težnja za bogatstvom sve plemenite kršćanske osjećaje, a nećudorednost hara upravo strašno. U tim teškim prilikama eto nastoje dobri svećenici i katolički svjetovnjaci da stisnu svoje redove oko svojih biskupa, pa da s Isusom i njegovim namjesnikom Svetim Ocem Papom obnove našu zemlju u duhu Kristovu.

Za informaciju čitateljima »Nedjelje« pregledat ćemo naš pokret po pojedinim biskupijama u Dalmaciji. Počet ćemo s najjužnijom i najmanjom dalmatinskom biskupijom.

U Kotorskoj biskupiji

Ovdje katolički pokret još nije našao onoga odziva, što bi ga morao naći. Ali u mnogim pojedinim mjestima vjera je živa u narodu. U samom Kotoru vode oo. Franjevci treći red sv. Franje za muške i ženske. Đački pokret ima svoje organizacije u sjemeništu i među vanjskim đacima gimnazije, nautičke i trgovačke škole. Đaci su veoma oduševljeni za katolički pokret, te izdavaju i mali šapirografirani list »Polet«. Radnička kršćanska organizacija »Jugoslavenski Strukovni Savez« tek je u razvitku, ali daje najljepše nade, da će se lijepo razvijati. »Orlovi« još nijesu organizirani, već pristaju samo pojedinci uz taj gimnastički katolički pokret.

Pobožnih društava ima još i u drugim mjestima, ali među sobom nemaju pravih veza. Stari mornarski ceh »Bokeljske mornarice« samo je paradno društvo, a moglo bi se i njega oživiti kao strukovnu radničku mornarsku organizaciju za moralni i ekonomski napredak radnika u Boki Kotorskoj.

Nedjelja 1923. / br. 30 / str. 2