Kongres katoličkog đaštva u Francuskoj


Francusko katoličko đaštvo održalo je dne 28. i 29. srpnja u Grenoblu svoj drugi narodni kongres. Zastupana su bila sva francuska akademska društva. Kongres se ponajviše bavio duhovnim životom katoličkoga đaštva. Raspravljalo se opširno o vjerskom, socijalnom i misaonom životu katoličkih đaka.

Nedjelja 1923. /br. 31 /str. 4