Koprivnica: Hrvatsko učiteljstvo proti Pribićevićevim slugama


Dne 12. listopada zborovalo je hrvatsko učiteljstvo kotara križe-vačkoga i koprivničkoga u gradu Koprivnici, pa je jednoglasno prihvatilo ove značajne razolucije:

1. Hrvatsko učiteljstvo kotara koprivničkoga i križevačkoga sakupljeno 12. X. 1924. najodlučnije prosvjeduje protiv toga, da se vjeronauk izbaci iz pučkih škola, kao i protiv toga, da se obuka u vjeronauku oduzme svećenstvu.

2. Zahtijeva, da se iz pučkih škola odstrane svi oni učitelji, koji su očiti bezvjerci.

3. Najenergičnije protestujemo protiv zaključka UJU u Dubrovniku, koji su sebi bespravno usurpirali pravo, da govore u ime svega učiteljstva SHS, kad je većina hrv. učiteljstva sakupljena u Savezu hrv. učiteljskih društava, koje je načelno protiv bacanja vjeronauka iz škole.

Svaka čast svijesnim hrvatskim učiteljima, koji su ovim svojim zaključkom pokazali, da imadu zaista smisla za neizmjernu važnost vjersko-ćudorednoga odgoja povjerene im mladeži. Kolika je to razlika između ovih čestitih hrvatskih pedagoga i onih zatucanih balkanskih vikača, koji su odlučivali na dubrovačkom kongresu!

Nedjelja 1924. /br. 45. /str. 5