Split

Liga Preporoda


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Moralna razvratnost redovito vuče za sobom lanac socijalnih i nacijonalnih katastrofa. To svje­doče narodi pokopani u prošlosti i narodi proigrane samostalnosti, to ćute i svi narodi, kojima se je danas rvati za pokoj i opstanak.

I u našem narodu sve to širi op­seg zahvaća uvjerenje, da nam se hoće snažne moralne regeneracije. To je prvi uvjet za očuvanje sto­ljetnim borbama stečene slobode.

Za što življom narodnom remoralizacijom teži također naše dru­štvo intelektualaca pod imenom »Liga Preporoda«.

Sa osobitim veseljem priznaje­mo, da javnost i vlasti s velikom simpatijom prate naš pokret. Po­glavito toj moralnoj potpori ima­mo da zahvalimo neočekivani us­pjeh akcije proti psovki.

Daleko smo do konačnog cilja. Razvratnost je golema, a sile naše neznatne. Stoga se obraćamo na sve prijatelje narodne sreće, da nam ni u buduće ne sustegnu po­moćnicu ruku.

Primorani smo, da napose ot­krijemo svoju posvemašnju nesta­šicu materijalnih sredstava, bez kojih se ne da zamisliti nijedna društvena akcija.

Doprinose u novcu ili knjigama prima »Liga Preporoda« u Splitu.

Za svaki plemeniti dar duguje­mo unaprijed toplu zahvalu.

Nedjelja 1924. / br. 22 / str. 6