Ljubljana: Materinski dan


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Katolička »Prosvjetna Sveza« u Ljubljani i Mariboru pozvala je sva katolička prosvjetna društva u Sloveniji, da na blagdan Blagovijesti prirede u počast slovenskim katoličkim majkama »Materinski dan.« I odazvale se stotine sloven­skih prosvjetnih društava u gradovima i selima, pa pjesmama, de­klamacijama, igrokazima i dru­gim priredbama proslavljale slo­vensku katoličku majku. »Svim mogućim zaslužnim i odličnim na­šim ljudima već smo se odužili, samo na to nijesmo pomišljali, da se jednom javno kao cjelina poklo­nimo i zahvalimo našim majka­ma« — piše katolički dnevnik »Slovenec«. I slovenski se je narod dostojno odazvao ovomu pozivu, pa je zaista na dirljiv način iska­zao svoju zahvalnost i ljubav slo­venskoj kršćanskoj materi.

Nedjelja 1926. / br. 15 / str. 3