Meksiko: Objektivan prikaz protucrkvenih zakona u zemlji


Dan, iza kako je u Rimu bila objavljena enciklika o progonstvu Crkve u Meksiku, dao je meksički poslanik kod Kvirinala rimskim novinama izjavu, u kojoj pobija navode papinskog dokumenta. U zadnjem broju poznate isusovačke revije »Civilta Cattolica« napisao je međutim dobar poznavaoc meksičkog zakonodavstva članak, u kojem, čistom citacijom zakonskih članaka i nabrajanjem golih činjenica dokazuje, kako je futilna (slaba) obrana meksičkog poslanika.

Članci zakona o bogoslužju, koji vrijeđaju bitna načela crkvene slobode, jesu ovi:

1. Katolička hijerarhija u Meksiku potpuno je dokinuta;

2. iz države Michoacan izagnana su četvorica biskupa i svi crkveni poglavari;

3. broj svećenika je toliko ograničen, da je onemogućena svaka duhovna pastva;

4. kleru su oduzeta sva sredstva za život;

5. kanonsko razgraničenje dijeceza i župa potpuno je dokinuto;

6. svećenici su potpuno izvrgnuti samovolji općinskih načelnika i policije.

Ove činjenice u pravom svijetlu prikazuju hvalisavu tvrdnju meksičkog poslanika, da njegova zemlja »korača na čelu civiliziranih naroda«.

Katolički Tjednik 1932. / br. 47 / str. 3