Misli o vjeri


Ljudski je razum slab i može se prevariti; a prava se vjera ne može varati.

Toma Kempenac

Kao što je ljudski život pun nevolja, tako su i umne sile ljudske pune nedostataka. Usred toliko poteškoća, što ih čovjeku zadaje njegova slaba priroda; usred mraka, kroz koji ljudski um tapa u mnogim pitanjima, može čovjek jedino i samo u vjeri da nađe sigurno utočište.

Voltaire

Onoga čovjeka, kojega ne rasvjetljuje, vjera, muči želja za znanjem i neznanje.

Voltaire

Vjera je na svaki način i prijeko potrebna u nastavi i u odgoji. Tko bi je htio odatle da isključi, time bi pokazao, da je hoće da ugnjetava.

Dupanloup

Tko govori o načelu i kreposti bez vjere, mlati praznu slamu...

Tarkanyl

Kao što je svijetlo bilo prvo u stvorenomu velikome svijetu, tako je vjera prva krepost u malenome svijetu ljudskoga srca.

Karcsu

Na vjeri se osniva poštovanje Boga.

Sv. Ivan Zlat

Vjera je svjetiljka. Kao što svjetiljka rasvjetljuje kuću, u kojoj stoji; tako vjera rasvjetljuje dušu, da može spoznavati.

Sv. Ivan Zlat

Vjera je početak, a ljubav svršetak duhovnoga života. Po obojemu zajedno postajemo nalik na Boga.

Sv. Ignacije, mučenik

Vjera daje poštenjaku dvije velike prednosti: u životu neporemećeni mir, a na smrti ufanje, koje ga usrećuje.

Platon

Kad bih mogao da uzmem vjerske istine u svoju ruku, pošao bih po svoj domovini, pa ih sijao u njezinu zemlju. Ja sa svoje strane većma cijenim narod, odan vjeri od naroda, koji se od nje odmetnuo. Neprijeporno je, da narod, odan vjeri ima daleko više smisla za duševna djela.

Thiers

Nedjelja 1923. / br. 11 / str. 3