Molitva u newjorškom gradskom vijeću


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Neki je dan započela sjednica newjorškog gradskog zastupstva prvi put otkako se pamti — sa molitvom. Molitvu je obavio kato­lički jupnik Cashin. Predlog je u tom smislu stavio predsjednik gradskoga zastupstva, katolik Jo­sip Mc Kee. Sada će se moliti na početku svake sjednice. Zastupni­ci raznih konfesija dobavljat će naizmjenice predmolitelja. Svi vi­jećnici učestvovali su pognutih glava i ozbiljno kod prve molitve, prije nego što su započeli svoja vijećanja o potrebama toga ogrom­nog grada sa 6 milijona pučanstva.

Nedjelja 1926 / br. 10 / str. 5