Rim

Monaški red sa slavenskim obredom


Sveti Otac upravio je vrhovnom opatu benediktinskoga reda pismo u kojem razvija jednu prekrasnu ideju u svojoj akciji za jedinstvo Crkava i za sjedinjenje istočnih Slavena sa Rimom. On poziva benediktinski red, da u svakoj svojoj provinciji odredi po jednu opatiju, gdje će se monasi napose baviti pitanjem crkvenoga jedinstva, proučavati istočnu pravoslavnu crkvu, njezinu povijest i običaje, učiti slavenske jezike, u, prvom redu ruski jezik, i taku se molitvom i naukom spremati za rad među pravoslavnim Slavenima, naročito među Rusima. Papa moli benediktinske opate, neka se osobito, zanimaju za ruske izbjeglice, neka ih gostoljubivo primaju u svoje samostane, pa neka im dadnu prigode, da proučavaju pitanje crkvenoga jedinstva. Ponajbolji monasi imadu se poslati u Rim, gdje će se u papinskom Orientalnom, institutu spremati za svoj misijski poziv među istočnim Slavenima. Kad se tako utare put ovoj znamenitoj akciji, određene će benediktinske opatije poprimiti slavensko bogoslužje, da se na taj način još više približe Slavenima. U samom Rimu bit će vrhovna opatija za ovu slavensku granu benediktinskoga reda.

Nedjelja 1924. /br. 30 /str. 4