Razne vijesti

Mrtvo tijelo nakon 300 godina kao živo


U Madridu će se ove godine slaviti 300-godišnjica smrti blažene Marijane od Isusa, koja je umrla na glasu svetosti godine. 1624. Ovih dana otvorili su u prisutnosti nadbiskupa, mnogih prelata i trojice liječnika njezinu grobnicu u crkvi redovnica Mercedarias, kojemu je redu i blažena Marijana pripadala. Kad su otvorili lijes, našli su tijelo blažene redovnice posvema netaknuto, onako kao da je bilo pred koji dan još živo. Liječnici su u tančine pregledali tijelo i ustanovili, da je sasvim nepokvareno i neistrunulo. Tijelo je tako dobro sačuvano, da se na njemu poznaju još i tragovi bičevanja jer se blaženica za svojega života više puta iz pobožnosti prema Isusu bičevala. Tijelo je bilo otvoreno i izloženo općinstvu kroz 3 dana, pa je na hiljade i hiljade vjernika dolazilo i gledalo ovo čudo. Zatim su u prisutnosti nadbiskupa, svećenstva i velikog mnoštva vjernika tijelo ponovno položili u lijes, pokrili ga crvenom svilom i zapečatiti biskupskim pečatom. Lijes je izložen u biskupskoj kapelici, gdje se je nalazila grobnica blaženice, i ostat će ondje sve do mjeseca studenoga, kada se bude slavila 300-godišnjica njezine smrti. — Blažena Marijana rodila se godine 1565. u Madridu; njezin je otac bio krznar na kraljevskom dvoru. Kao djevojka stupila je u red takozvanih redovnica Mercedarias već je tada bila na glasu sa svoje svetosti Sav je svoj život posvetila. brizi za siromahe i zapuštene. Umrla je godine 1624., a četiri mjeseca kasnije otvorili su po prvi put njezin lijes. Tijelo nije nikada izgledalo kao mrtvo, već se činilo, da je Marijana samo zaspala Ponovno su otvarali lijes godine 1627., 1701., 1765., te 1783. Posljednji je put bio lijes ponovo otvoren prilikom njezine beatifikacije (1783.) I svaki se put službeno i liječnički ustanovilo, da je tijelo potpuno sačuvano. Kad se ove godine isto iznova ustanovilo, nastalo je među madridskim pučanstvom neopisivo radosno uzbuđenje, pa je svjetina u čitavim procesijama hrlila u spomenutu crkvu, da se na svoje oči uvjeri o toj čudesnoj pojavi. Liječnici ne mogu nikako da protumače tu pojavu. Kršćanima to nije teško, jer znadu da je Bog svemoguć i da je već više puta na ovakav vidljivi način odlikovao smrtne ostatke svojih odabranika.

Nedjelja 1924. / br. 34 / str. 6