Sarajevo

Napadaj na biskupa Dr. Smiljana Čekadu prigodom apostolskog putovanja


Na apostolskom putovanju preuzv. gosp. Dr. Smiljana Čekade, prilikom dijeljenja sv. potvrde u župama sutješke dekanije, a na putu iz Vukanovića prema Borovici, desio se je jedan vrlo nemio incident. Prolazeći kroz muslimansko selo Nažbilje (katolika ima u tom selu oko stotinu) Biskupovoj se je povorci od jake grupe muslimana, uz psovanje kršćanskih i katoličkih svetinja, pokušalo zabraniti prenijeti križ i zastavu, kao i pjevanje pjesama. Po seljacima iz pratnje Biskupove počelo je padati kamenje, pa su tako mnogi seljaci ranjeni, trojica od njih i teže. Samo krajnjem zalaganju Biskupa ima se zahvaliti, da nije došlo do najžešćeg protunapadaja od strane katoličkih seljaka, što se vidi i po tomu, što su samo katolici ranjeni.

Pripominjemo, da preuzv. gosp. Biskupa ovaj put nije po dužnosti pratio sreski načelnik, a niti su bili žandari u blizini. Naši seljaci prigodom dolaska Biskupa na krizmu nikada nikoga ne izazivaju, a pjesme, što ih u znak veselja pjevaju, jesu nevine pjesme, religioznog ili rodoljubnog sadržaja, pa zato ne možemo nego s najvećim negodovanjem ovo divljaštvo osuditi. To više, što se pjesmom otpraćuje biskup iz župe u župu diljem cijele nadbiskupije, u svim krajevima, i što je preuzv. gosp. Dr. S. Čekada, uza sivu načelnu radikalnost, koja i dolikuje katoličkom biskupu, poznat kao čovjek velike širine duha i do skrajnosti koncilijantan prema svima, a napose prema muslimanima.

Nego, mi nikako ne vjerujemo, da su to muslimani sela Nažbilje učinili na vlastitu inicijativu. Po srijedi je, izgleda, huškanje.

Ne vjerujemo, da bi ti muslimanski seljaci, koliko god bili zaostali i fanatizirani, izvršili ovako nečuven i u sto godina nezapamćen napadaj na katoličkog Biskupa i kršćanske svetinje, da nije bilo suflera sa strane.

Cijela je katolička javnost radi ovoga nečuvenog događaja vrlo indignirana i revoltirana.

Predstavnici muslimana, došli su, u vezi s tim nemilim događajem, (preuzv. g. Nadbiskupu, pa su mu izrazili svoje žaljenje i svoju osudu spomenutog postupka muslimana, iz Nažbilja prema Biskupu i njegovoj pratilji.

God. 1940. / br. 30 / str. 4