Zagreb

Naše rimsko hodočašće


Saznajemo, da će šesti vlak hr­vatskoga hodočašća krenuti u Rim iz Zagreba dne 27. svibnja, a stići će u Rim 29. svibnja. Ostalih pet vlakova polazit će, kako smo već javili, svaka 24 sata prije. Pr­vi polazi 22. svibnja. Prema pro­pisu trebao bi prvi vlak da krene iz Rima već 31. svibnja u jutro, ta­ko da hodočasnici, koji bi puto­vali prvim vlakom, na Duhove vi­še ne bi bili u Rimu. Međutim je ipak našemu odboru uspjelo, da isposluje, da će prvi vlak iz Rima krenuti tek sutradan, dne 1. lip­nja ranim jutrom, zajedno sa dru­gim vlakom. Prema tome će svi naši hodočasnici biti na Duhove, dne 31. svibnja, zajedno u Rimu.

Hodočasnici iz zagrebačke, djakovačke, vrhbosanske i banjaluč­ke biskupije putovat će sa prva dva vlaka: dakle će krenuti iz Za­greba 22. ili 23. svibnja. Svi će ovi hodočasnici imati u Rimu hranu u svojim zajedničkim stanovima.

Nedjelja 1925. / br. 17 / str. 5