Francuska

Nestašica svećenstva


U francuskoj biskupiji Bayeux tuži se tamošnji biskup na sve veće opadanje dušobrižnoga svećenstva i svećeničkih zvanja. Godine 1900. bilo je u toj biskupiji 610 župnika, 102 vikara, 54 kapelana i 52 pomoćna svećenika. God. 1920. spao je taj broj na 484 župnika, 53 vikara, 45 kapelana i 9 pomoćnih svećenika. Dakako da je tu nestašicu skrivio u velikoj mjeri svjetski rat, u kojem je poginulo sva sila francuskih svećenika, bogoslova i mladića, koji su se spremali da stupe u bogosloviju.

Nedjelja 1922. /br. 28 /str. 6