Njemačka: Briga za diasporu


U Njemačkoj postoji »društvo sv. Bonifacija«, koje se brine za katoličku diasporu (za katolike razasute među protestantima). G. 1925. sabralo je 3 milijuna maraka, a to znači 26 posto više, negogodinu prije. Ovu se povišica ima ponajviše zahvaliti školskoj djeci, koja su u zajednici sa svojim učiteljima sabrala 491.632 marke i svećenicima, koji su svoju siromašnu braću u diaspori sabraše 449.998 maraka. Potrebe su diaspori još uvijek velike. U nacrtu je 155 novih crkva, 109 župnih stanova, 115 dušobrižničkih štacija, 26 škola. Osim toga društvo ima da uzdržaje 130 nastavnika na privatnim školama i 500 svećenika u diaspori, koji skoro potpuno ovise o društvu.

Katolički Tjednik 1926. /br. 49. /str. 3