Ukrajina

Nove odredbe o braku


»Uta Presse Dienst«, Berlin, od 26. V. javlja:

»Posebnom naredbom je u Ukrajini stupilo evropsko bračno pravo na snagu. Sovjetske naredbe smatraju brak ugovorom, koji se može uvijek razriješiti. Civilna ženidba je obligatna, crkveno vjenčanje je slobodno. Osamnaesta i šesnaesta godina života je uvjet za ženidbu. Ženidbe sa Židovima su zabranjene.«

Katolički Tjednik 1942. /br. 23 /str. 3