Novi Nuncij u Beogradu


Sv. Otac imenovao je Nuncijem u Beogradu, a beogradska vlada je na to pristala, Mons. Hermenegilda Pellegrinetti-ja, koji je bio auditorom kod nuncijature u Varšavi i onda dok je današnji Sv. Otac bio ondje nuncijem. Ovih dana bit će posvećen za biskupa i uputit će se za mjesec dana u Beograd. Ovaj je prelat vrlo simpatičan i učen. Govori osim drugih jezika njemački, poljski, slovenački i hrvatski prilično i vrlo rado, a čita i ćirilicu. Već je upoznao u Rimu velik broj naših biskupa, a i fotografirao se sa.našim učesnicima kongresa. Dobro nam došao!

Nedjelja 1922. /br. 25 /str. 9