O štampi


Uzalud ćete graditi crkve, držati misije, dizati škole, čitavo će vaše nastojanje biti uništeno, sav će vaš trud biti uzaludan, ako se ujedno ne budete poslužili oružjem kršćanske štampe za obranu i za navalu.

Papa Pijo X.

Da su katolici u Francuskoj imali deset hiljada Škola manje, a mjesto njih deset hiljada novina, zakon o rastavi Crkve i države ne bi bio prodro.

Ministar Combes

 

Nedjelja 1924. / br. 52 / str. 3