Sarajevo

Odborska sjednica Akademije »Regina Apostolorum«


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U utorak, 17. o. mj., održana je u dvo­rani nadbiskupske kurije, pod predsjedanjem preuzv. g. nadbiskupa Dr. Ivana Šarića, od­borska sjednica Akademije »Regina Aposto­lorum«. Bili su od Odbora prisutni: pred­sjednik kan. Dr. Antun Buljan, tajnik kan. Dr. Čedomil Čekada, blagajnici vlč. Franjo Kralik i gosp. Mato Palandžić, te od­bornici Dr. Anto Livajušić, Dr. Krunoslav Draganović i Stjepan Vrček. Kao predsjed­nik Nove Tiskare prisustvovao je sjednici i preč. g. Marko Nedić, kanonik, a od uprave Are ravnatelj g. Nikola Kovačević. On je podnio referat o poslovnoj strani poduzeća. Stvoreno je i više zaklju­čaka. Preuzvišeni je izrekao nastojanjima Uprave priznanje.

Novim tajnikom Are postao je vlč. g. Dr. Krunoslav Draganović.

Što se tiče našeg »Katoličkog Tjednika«, on je i kroz prošlu godinu povisio nakladu za oko 500 primjeraka.

Katolički tjednik 1935./ br. 39/ str. 5