Sarajevo

Odlazak vlč. g. Franje Kralika


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Bivši Nadbiskupov tajnik, vlč. g. Franjo Kralik, otputovao je 16. o. mj., večernjim brodskim vlakom iz Sarajeva na putu u Rim, u Zavod sv. Jeronima, gdje će se kroz tri godine pripravljati na doktorat iz teologije.

S vlč. Kralikom dijeli se od Sarajeva, nadajmo se, samo privremeno, jedan od naj­boljih naših svećenika, dobro poznat i u širim krugovima sa svoje pobožnosti, neo­bične revnosti u pomoćnoj duhovnoj pastvi i sa svoga intenzivnog i solidnog rada u ženskim katoličkim društvima. A »Katolič­kom Tjedniku« bio je jedan od najvjernijih prijatelja i suradnika.

Želimo mu u Vječnom Rimu puno blago­slova i nadahnuća i molimo ga, da nas se i odonud sjeća.

Sretno!

Katolički tjednik 1934./ br. 42/ str. 5