Odlazak


Radost naša približila se kraju. U ponedjeljak ispratismo premilog nam visokog gosta na stanicu, odakle je produžio svoj apostolski put do Skoplja i na Kosovo. Sa zahvalnim srcem rastadosmo se od njegove blage osobe. Pri odlasku obasuše ga naše djevojke kitama cvijeća.

Ovim se putem još jedamput zahvaljujemo Njegovoj Preuzvišenosti na svemu, što nam učinio, i obećajemo mu, kako smo to već u crkvi učinili, da ćemo i dalje ostati vjerni svojoj vjeri i Crkvi i Kristovu namjesniku svetomu Ocu Papi.

Moramo da spomenemo i to, da nam je Preuzvišeni uručio lijep dar od Svetoga Oca: tri tisuće dinara za gradnju nove crkve ili za proširenje sadašnje.

Nedjelja 1922. /br. 48. /str. 4