Vatikanski Grad

»Osservatore Romano« o prinosima za misije iz misijskih krajeva


»Osservatore Romano« piše, da i vjer­nici u misijama sve više daju za misijske potrebe. Tako su novčani prinosi iz Belgijskoga Konga i Ruanda-Urundija za papinsko Društvo za širenje vjere od 131.000 franaka u godini 1931. godine 1938. narasli na 457.320 uzasveto, što se pojedini misijski krajevi moraju brinuti i za svoje vlastite potrebe, koje su sve veće. U misijskom na pr. području Bi­kovo otpada od novca darovana za mi­sije poprečno 1,14 franka, a u sjev. Katangi 0,83 franka na pojedinog vjer­nika. Jedna misijska općina u područ­ju Stanley Ville, koja se sastoji sko­ro isključivo od siromašnih vjernika, dala je za misije 400 franaka, a u Idumbi općina od 25 katolika dala je 124 franka. Pritom valja imati na umu, da kod urođenika, koji još uvijek živu pre­težno od razmjenjivanja robe, nekoliko franaka većinom predstavlja cijeli ime­tak jedne obitelji.

Katolički tjednik 1939./ br. 43/ str. 2