Rim

Papa i razoružanje


U švicarskoj Ženevi sastali se zastupnici Društva naroda, da vijećaju o tome, kako bi osigurali svijetu trajni mir i omogućili, da se provede u svim državama smanjenje stalne vojske i primjereno razoružanje. Rasprave idu veoma teško, jer se još i danas boje države jedna druge, i jer nemaju pojedino prijateljske i neprijateljske države pouzdanja u svoje susjede. Ipak se opazilo, da se gotovo sve države slažu u tome, da bi trebalo prihvatiti i provesti ona načela, što ih je iznio Namjesnik Kristov, Sveti Otac Papa.

Vatikansko glasilo »Osservatore Romano« bavi se u jednom članku mirovnom konferencijom u Ženevi, pa spominje poslanicu pokojnoga Pape Benedikta XV. od 1. kolovoza 1918., što ju je Sveti Otac upravio poglavicama zaraćenih država. On je u toj svojoj poruci tražio, da se oružanje ograniči i da se postavi jedno mirovno sudište, koje će imati potrebne ovlasti, da istupi protiv onih država, koje ne bi htjele da prihvate odluku mirovnoga suda. Isti list spominje nadalje pismo, što ga je upravio državni tajnik kardinal Gasparri francuskom ministru Cochinu. U tom je pismu kardinal Gasparri naveo sredstva, što ih Sv. Otac Benedikt XV. smatra najpodesnijima, da se postigne željeni cilj. Ova je sredstva naveo: da se u svim državama u isto vrijeme dokine vojna obvezatnost, pa da sve države proglase bojkot nad onom državom, koja bi pokušala da vojnu obvezatnost ponovno uvede i koja bi uskratila posluh mirovnom sudištu u međunarodnim pitanjima.

Onaj, koji je pratio rasprave na konferenciji Društva naroda u Žanevi ovih dana, lako će razabrati, da se najozbiljnije raspravljalo o pitanju razoružanja i svjetskoga mira upravu u smislu predloga pokojnoga Pape Benedikta XV.

Nedjelja 1924. / br. 39 / str. 4