Sarajevo

Početak rada u »Stolovima kršćanske ljubavi«. Prvi dobrovoljni prilozi.


Prvo dijeljenje obroka u »Stolovima kr­šćanske ljubavi«, u Zavodu sv. Vinka, bilo je u nedjelju, 20. o. mj., opodne. U prisu­stvu više članova i članica »Odbora kršćan­ske dobrotvornosti« otvorila je sezonu gđa Marija Sieber kratkim govorom na adresu potrebnika, a onda su požrtvovne gospođe od Hrv. kat. ženskog društva, koje se svaki dan tu nađu, odmah započele s dijeljenjem. Kuhaju, kao i prijašnjih godina, časne se­stre milosrdnice.

Dosada je odobrena hrana 75-orici reflektanata i reflektantica, dok je broj obro­ka još znatno veći, jer dosta reflektanata dobiva hranu za obitelj, a redovito se, uz stalne potrebnike, izda nekoliko obroka i siromasima inovjercima ili siromašnim pu­tnicima sa strane.

Već su počeli stizavati i prvi dobrovoljni prilozi. »Hrvatsko katoličko žensko društvo« dalo je 150 Din., mjesto vijenca na odar pok. Josipu Laudenbachu; Akademija »Regina Apostolorum« dala je 100 Din., mjesto vijenca na odar pok. Karlu Illneru, a od po­jedinaca darovali su: gđa N. N. 100 Din., gđa Olga Fialka 80 Din., gđica Vanda Hrčko 200 Din., g. Antun Kulier 50 Din., gđa Bać 20 Din., g. Franjo Skorčić, računarski nadsavjetnik, 100 Din., g. Martin Ćurčić, pred­sjednik Sudbenoga stola, Zagreb, 10 Din., g. Juraj Penović 40 Din i g. Dr. Emil Keško 150 Din.

Lanjske godine nije u »Kat. Tjedniku« iskazan prinos podružnice Hrv. kult. dru­štva »Napredak« u Sarajevu u iznosu od 500 Din.

Odbor kršćanske dobrotvornosti toplo svi­ma zahvaljuje i preporučuje akciju i dalje dobrotvornosti plemenitih duša.

Katolički tjednik 1936. / br. 52 / str. 4