Poljska: General Haller o katoličkoj štampi


Glasoviti poljski general Haller, koji je ujedno član poljskoga parlamenta i vođa katoličke desnice, izrazio se dopisniku pariškoga dnevnika »La Croix« ovako o potrebi dobre katoličke štampe:
Poznam već odavna Vaš dnevnik (»La Croix), i ja poštujem taj veliki katolički list radi njegove ustrajne i odlučne borbe, što je vodi za prava svete Crkve. Na prvom katoličkom kongresu u Varšavi g. 1921. isticao sam potrebu, da dobije i Poljska jedan ovakav veliki katolički dnevnik. Mi moramo zaći u narod i donijeti mu svijetla putem dobre katoličke štampe. Mi trebamo jedno glasilo, koje ne bi pripadalo nijednoj stranci: glasilo, koje bi širilo zdrave ideje o vjeri i domovini, i koje bi točno izvješćivalo o događajima u domovini i po svijetu. Socijalisti i židovi shvaćaju vrlo dobro moć štampe. U njih treba da se ugledamo.

Nedjelja 1924. /br. 7 /str. 4