Poslanica Svetog Oca o Sv. Tomi Akvinskom


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Sveti Otac je izdao povodom 600- godišnjice, kako je Toma Akvinski proglašen svetim, veliku posla­nicu »Studiorum ducem«. Zname­nit je naročito onaj dio poslanice, gdje govori Papa o državopravnim nazorima ovoga velikog filo­zofa, o njegovim narodnopravnim načelima, o miru i ratu, i o pra­vednoj vladavini. »Ako bi se ta na­čela — veli Papa — savjesno provodila u zasebnom i javnom živo­tu, onda ne bi trebalo ništa više, da se ostvari onaj mir, za kojim sadašnje čovječanstvo toliko teži«.

Nedjelja 1923. / br. 30 / str. 6