Sarajevo

Posveta katedralskih zvona


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Uz silno učestvovanje sarajev­skih vjernika obavio je preuzv. g. Nadbiskup na drugi dan Duhova 9. lipnja svečanu posvetu novih prekrasnih katedralskih bronča­nih zvona, što ih je izradila glaso­vita ljubljanska tvrtka »združene strojarne in livarne«. Preuzv. Nadbiskup izrekao je najprije lijepu prigodnu propovijed, zatim je sli­jedila sama posveta, a iza toga sv. misa. Bilo je uprav ganutljivo promatrati, kako se iza posvete svijet tiskao oko zvona, pa ih mi­lovao i cjelivao. — Preuzv. Nadbi­skup priredio je gospođama ku­mama novih zvona i nekim odličnijim građanima, koji su se bili osobito istakli u radu za nabavu no­vih zvona, svečani objed u nadbi­skupskom dvoru.

Nedjelja 1924. / br. 25 / str. 6