Povijest misija u Sudanu


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Oko g. 1847. poslala je Propagan­da iz Rima u Sudan apost. vikara da uredi misije u Sudanu. Radi neizdrživog podneblja vratio se ovaj za godinu dana kući i predao upravu Poljaku Ryllu, koji je ma­lo iza toga umro. Ovaj je prije smrti svoju vlast izručio Slovencu Knobleharu. Knoblehar je u Kartumu napravio malu misijsku kućicu s kapelom i tamo pri­mio nekoliko otkupljene crnačke djece. G. 1850. izvijestio je sv. Oca o stanju u misiji i sklonuo Propa­gandu, da ne napusti ovu misiju, kako je već bila nakanila. Sa čašću provikara i s mnogo slovenskih svećenika vratio se Knoble­har u misiju i nastavio rad uz ve­like tegobe do g. 1857. Putujući u Rim, umre u Napulju g. 1858. Iza toga preuzeše misije franjevci. Otac Rainthaler iz Štajerske doveo je sa sobom 36 redovnika, a kasni­je ih je pridošlo još 15. Od ovih 51, umriješe 22 kroz dvije godine, a i drugi su brzo poumirali. Tek god. 1872. preuzme rad ove misije kuća za afr. misije u Veroni. Biskup Comboni ustanovi postaju u El Obeid i Dilling u pokrajini Kordofan. Ali i on sam umre g. 1882. Od g. 1847. do 1883. djelovala su u Su­danu 154 svećenika i lajika i od tih su 93 pomrla, a ostali se vra­tili.

Katolički tjednik 1926. / br. 6 / str. 10