Povratak Benediktinaca


U Njemačkoj je bila od vajkada na glasu stara benediktinska opa­tija Weingarten u Würtembergu. Blizu 800 godina djelovali su be­nediktinci u toj opatiji na pro­svjetnom i gospodarskom polju. Godine 1803. država je ovu opatiju zaplijenila i protjerala redovnike. Ali vremena se mijenjaju. Pravda je napokon pobijedila. Nakon 120 godina povraćena je opatija opet njezinim vlasnicima. Mjeseca srp­nja ove godine unišli su oci bene­diktinci uz neopisivo slavlje ta­mošnjega naroda u svoj samostan, da nastave svoj rad, što im ga je bila surova sila pred 120 godina prekinula.

Nedjelja 1922. /br. 36. /str. 6