Banja Luka

Predavanje v. Serafina Tvrtkovića


Velika je stvar, kada koja zemlja da­je jednog od svojih vrlih sinova u bor­bi za vječne ideale sv. Crkve u tuđinu. Ta se veličina odrazuje u nepromjenji­voj vrijedosti samo jedne duše. A naš dični misionar O. Serafin Tvrtković, zastalno će, kao živi cvjetionik riječi Božje, mnogima i mnogima pokazati put do sreće. A kršna ga Bosna ljubi, što je djelom pokazala, pa je stoga nje­na žrtva veća. Ovih dana posljednji je put obilazio njene ravnice i doline, gradove i sela, da joj sa suzom u oku rekne zadnji s Bogom. Obilazeći tako, došao je i u našu Banja Luku, gdje je održao skioptikom predavanje o Afri­ci, svom budućem polju rada. Poslije toga održao je isto predavanje i kod oo. trapista.

I moralni i materijalni uspjeh bio je ja­ko dobra. A da je takav bio, dužnost nas veže, da se najtoplije zahvalimo u prvom redu našem Ordinariju, a onda i drugi­ma, koji pridoniješe tomu svoju akciju i obol. Neka dragi Bog blagoslovi na­šeg o. Serafina, da bi njegov trud uro­dio spasom mnoge duše i mnogim mi­sionarskim zvanjem.

Katolički tjednik 1929./ br. 36/ str. 6