Priprave za katolički kongres u Ljubljani


Prigodom V. katoličkog kongre­sa u Ljubljani održat će svoja po­sebna zborovanja ove katoličke or­ganizacije: Slov. kršćansko soci­jalna sveza, Slov. kršćanska žen­ska sveza, misijske organizacije, vođe trećega reda sv. Franje, vođe Marijinih kongregacija, Bogoslovska akademija, Sveta Vojska, Uza­jamnost, Apostolstvo sv. Ćirila i Metoda, Leonovo društvo, katolič­ko đaštvo, katoličko učiteljstvo, katoličko radništvo, Strukovna Sveza i t. d.

Orlovi spremaju za tu prigodu jedno iznenađenje. Gradi se o- gromno vježbalište »Stadion« s amfiteatralnim prostorijama za gledaoce. Na tom će vježbalištu moći nastupiti 3000 vježbača.

Nedjelja 1923. /br. 29 /str. 5