Ljubljana

Priprave za katolički kongres


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Priprave za V. katolički kongres u Ljubljani u punom su jeku. Osi­gurano je više posebnih vlakova između 24. i 30. kolovoza. Učesnici će imati na željeznici barem 50% popusta. Svaki učesnik mora da pribavi sebi na vrijeme iskaznicu (Stoji 5 dinara); sa ovom iskaznicom imat će pristup na sve zboro­ve i k javnoj orlovskoj tjelovježbi, a kod ostalih priredaba imat će pravo na sniženu cijenu. — Velik dio učesnika poći će nakon kon­gresa na Brezje, glasovito Gospino svetište u slikovitoj Gorenjskoj, nedaleko od Bleda.

Nedjelja 1923. / br. 25 / str. 5