Vinkovci

Progon katoličkih profesora


Uslijed ličnog naloga kraljevskog namjesnika u Hrvatskoj i Slavoniji, poznatog bivšeg socijaliste, madžarona i beznačajnika Jurja Demetrovića, odregjena je na ovdašnjoj gimnaziji disciplinarna istraga proti svim profesorima, koji se smatraju katolicima. Okrivljeni su sa zločina, da su podupirali Marijinu kongregaciju i orlovsku organizaciju. Slična se istraga vodi, kako čujemo, proti katoličkim profesorima na gimnaziji u Vukovaru.

Nedjelja 1922. /br. 24 /str. 7